Znaczenie skrzynek grupowych LOCKBOX w systemie LOTO Dodaj komentarz

Skrzynki grupowe LOCKBOX to rozwiązanie, które ma kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa prac serwisowych, naprawczych, konserwacyjnych i inspekcyjnych wymagających izolowania energii elektrycznej, pneumatycznej, mechanicznej, hydraulicznej czy termicznej. Taka skrzynka upraszcza przeprowadzanie procedur związanych z systemem LOTO. Minimalizuje przy tym ryzyko popełnienia błędu lub naruszenia wspomnianych procedur. Najważniejsze informacje na temat znaczenia skrzynek grupowych LOCKBOX w systemie LOTO znajdziesz w naszym najnowszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Czym dokładnie jest system LOTO?

System bezpieczeństwa LOTO (Lock Out Tag Out, czyli w prostym tłumaczeniu „zamknąć i oznaczyć”) jest procedurą umożliwiającą kontrolę maszyn, urządzeń i instalacji w trakcie wykonywania prac konserwacyjnych, serwisowych itp. Stosowany w przemyśle, a także w wielu innych branżach, ma za zadanie oznaczyć, odizolować i zabezpieczyć źródła energii, które związane są ze wspomnianymi wcześniej urządzeniami czy maszynami. Procedura ta ma na celu zminimalizowanie ryzyka wypadków będących konsekwencją przypadkowego wyłączenia urządzenia podczas pracy bądź też jego uruchomienia. Polega na zabezpieczeniu go za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz oznaczeniu urządzenia, a więc umieszczeniu informacji o zastosowaniu wspomnianego rozwiązania.

Co to są skrzynki grupowe LOCKBOX?

Wykorzystywane w systemie LOTO skrzynki grupowe LOCKBOX, czyli skrzynki blokowania grupowego, to narzędzia, które znacznie upraszczają blokowanie urządzeń, zwłaszcza tych dużych. Mają one postać specjalnych pojemników bądź skrzynek służących do przechowywania kluczy i innych zabezpieczeń przeznaczonych do odizolowywania źródeł energii mechanicznej, elektrycznej, pneumatycznej itp. Klucz, klucze czy innego rodzaju zabezpieczenia umieszczane są w takiej skrzynce po zablokowaniu maszyny. Przed dostępem do nich nieuprawnionych osób chronią posiadane przez skrzynkę LOCKBOX zamki lub zapięcia.

Rola skrzynek LOCKBOX w systemie LOTO

Skrzynki grupowe LOCBOX przydają się przede wszystkim w przypadku blokowania dużych urządzeń, a także podczas dłuższych prac naprawczych i konserwacyjnych, kiedy to maszyny unieruchamiane są przez kilka dni, a nawet tygodni. W takich sytuacjach szczególnie uciążliwe byłoby codzienne zamykanie na kłódkę każdego zaworu czy wyłącznika prądu. W tym wypadku dużo wygodniej jest zrobić to jednorazowo, po czym klucze od wszystkich kłódek zdeponować w skrzynce LOCKBOX. Rozwiązanie to daje możliwość kontrolowanego dostępu do kluczy lub zabezpieczeń, dzięki czemu można mieć ścisły nadzór nad procesem izolowania energii oraz jej przywracania. Umieszczając swoje klucze w skrzynce LOCKBOX i zabezpieczając ją zapięciem albo zamkiem, pracownik chroni maszynę przed przypadkowym uruchomieniem, a także, jak już wspomnieliśmy wcześniej, przed dostępem nieupoważnionych osób. Mają do nich dostęp jedynie uprawnieni pracownicy bądź ci, którzy odpowiedzialni są za procedurę LOTO.

Wspomniany kontrolowany dostęp do kluczy oraz zabezpieczeń, zapewniany przez skrzynki grupowe LOCKBOX, minimalizuje ryzyko naruszenia procedury LOTO lub błędu ludzkiego. Rozwiązanie to ułatwia też koordynację prac grupowych, w trakcie których wszystkie osoby muszą przestrzegać procedury izolacji energii, jednocześnie pracując nad różnymi elementami systemu. Skrzynki grupowe zabezpieczają klucze przed zaginięciem, zniszczeniem, kradzieżą czy przypadkowym dostępem i zapewniają integralność procedury LOTO.

Podsumowując, skrzynki blokowania grupowego LOCKBOX są bardzo pomocne, a często wręcz nieodzowne dla sprawnego i bezpiecznego przeprowadzania procedur LOTO w różnych gałęziach przemysłu i nie tylko. Warto więc zdecydować się na to rozwiązanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *